לזכות רפואה שלמה חי'ה פרומא בת פערל מרים מלכה וחיים צבי בן דליה